Rõõm
Pädaste mõisa sünd viib meid tagasi 15. sajandisse, mõningad tolleaegsetest iidsetest seintest on siiani säilinud mõisa kesksetes ruumides.